A Patikáim Pharma-App Kft. Felhasználási Feltételei

Üdvözöljük a Patikáim Pharma-App Kft. által üzemeltetett www.patikaim.hu weboldalán és a Patikám Android App és Patikáim iOS App Alkalmazásban (továbbiakban: "Weboldal és Alkalmazások"). Kérjük, hogy a Weboldal és az Alkalmazások használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket (továbbiakban: " Felhasználási Feltételek"). A Weboldal és az Alkalmazások használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A Weboldal és az Alkalmazások üzemeltetőjének (a továbbiakban: "Üzemeltető") adatai:

Név:

Patikáim Pharma-App Kft.

Székhely:

8441 Márkó, külterület 026/182 hrsz.

Adószám:

26535021-2-19

Cégjegyzékszám:

Cg. 19-09-520089, Veszprémi Törvényszéki Cégbíróság

E-mail:

iroda@patikaim.hu

A Weboldal és az Alkalmazások tartalma, használata

A Weboldalon és az Alkalmazásokon keresztül az Üzemeltető lehetőséget biztosít a Felhasználónak a Weboldalon és az Alkalmazásokban elérhető szolgáltatások használatára, így különösen a Weboldalon és az Alkalmazásokban elérhető gyógyszertárak és termékeik összehasonlítására, valamint a gyógyszertárak részére rendelések leadására.

A Weboldalon és az Alkalmazásokban tárolt/megjelenített adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Felhasználónak a Weboldalon és az Alkalmazásokban található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége.

A Weboldalon és az Alkalmazásokban tárolt vagy megjelenített kedvezmények és akciók árképzéséről az adott termék árára kattintva tájékozódhat amennyiben ezek az adatok Üzemeltető rendelkezésére állnak. A feltüntetett árakért felelősséget a weboldal/alkalmazás üzemeltetője nem vállal felelősséget.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon és az Alkalmazásokban megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, továbbá elérhetőségét megváltoztassa, illetve a Weboldal és az Alkalmazások üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. Üzemeltető továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket, amelyről a Felhasználó minden esetben a Weboldalon és az Alkalmazásokban elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.

Regisztráció a Weboldalon és az Alkalmazásokban

A Weboldalon és az Alkalmazásokban egyes funkciókat és szolgáltatásokat (pl. rendelés leadása) a Felhasználó kizárólag akkor veheti igénybe, ha a Weboldalon és az Alkalmazásokban regisztrál.

A Felhasználó kizárólag a saját vagy az általa képviselt cég adatait adhatja meg a regisztráció során. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia az Felhasználási Feltételeket, illetve az Adatkezelési tájékoztatót. A mezők kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Felhasználási feltételek, valamint az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Üzemeltető kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon és az Alkalmazásokban megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Weboldal és az Alkalmazások tartalmáért való felelősség

Üzemeltető mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldalon és az Alkalmazásokban szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a Weboldal és az Alkalmazások biztonságos üzemeltetése érdekében. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon és az Alkalmazásokban – akár a Weboldal és az Alkalmazások üzemeltetőjétől függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik Üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon és az Alkalmazásokban szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal és az Alkalmazások használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a Weboldal és az Alkalmazások biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért. Üzemeltető javasolja, hogy a Weboldalt és az Alkalmazásokat felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalra és az Alkalmazásokba történő belépéssel, annak használatával minden Felhasználó elfogadja a Weboldal és az Alkalmazások használatának jelen Felhasználási Feltételeit, és elismeri, hogy az Weboldalt és az Alkalmazásokat saját felelősségére használja.

A Weboldallal és az Alkalmazásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Weboldalon és az Alkalmazásokban elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Weboldal és az Alkalmazások szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja az Üzemeltető. A Weboldal és az Alkalmazások tartalmának, illetve az Üzemeltető egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Weboldal és az Alkalmazások tartalmának jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak.

Kapcsolódó honlapok

Üzemeltető a Weboldalról és az Alkalmazásokból ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról és az Alkalmazásokból.

Vegyes rendelkezések

Üzemeltető bármikor jogosult jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon és az Alkalmazásokban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási Feltételekből fakadnak.

A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

Veszprém, 2019. január 25.

Patikáim Pharma-App Kft. Üzemeltető